DSC_0812.JPG
 

Hoofdsponsor

Zoeken

Sponsoren

Verslagen

Nog geen verslagen.
Inschrijven
Inschrijven gaat snel en makkelijk via internet. Na het invullen van onderstaande velden klikt u onderaan op de knop volgende stap. Uw gegevens worden meteen in onze database opgenomen. Vervolgens krijgt u een overzicht van de door u ingevulde gegevens. Onderaan dient u dit met de knop bevestigen te bevestigen.
 
Er wordt op basis van uw gegevens een inschrijfformulier gemaakt. U ontvangt een automatisch e-mail bericht met het bijgevoegde inschrijfformulier. Wij verzoeken u dit te ondertekenen en te mailen naar [email protected] of op te sturen naar het op het formulier vermelde adres. 
Als bewijs van inschrijving wordt € 20,- aan administratiekosten geheven, die bij lidmaatschap zullen worden verrekend met het eenmalig te betalen inschrijfgeld. 

Zonder het ondertekende inschrijfformulier en de ontvangen administratiekosten vindt geen inschrijving plaats. Als na 2 weken het getekende inschrijfformulier en de administratiekosten niet zijn ontvangen, wordt nog eenmaal gerappelleerd, voordat uw aanmelding wordt verwijderd.
Aanvullende informatie: Ons aannamebeleid, Cartouche abc


LET OP:

Kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf de dag dat het kind 4 jaar wordt. Dit is gedaan om onze wachtlijst beheersbaar te maken. Aanmeldingen die hieraan niet voldoen kunnen niet in behandeling worden genomen. Naast de gegevens van uw kind, verzoeken wij u ook de gegevens van vader of moeder in te vullen. Dit in verband met het indelen in vrijwilligerswerk.


Privacy:

Cartouche verwerkt je gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring. Als je je inschrijft dan ga je hiermee akkoord. Schrijf je je kind in en is je ouder dan 16 jaar dan sta je er voor in dat ook je kind hiermee akkoord is. 


Persoonsgegevens nieuw lid
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact informatie
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
Persoonlijke gegevens van ouder 1
   
   
   
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
Persoonlijke gegevens van ouder 2
   
   
   
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
Vrijwilligerswerk
  Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van leden en ouders. Bereidheid tot het doen van vrijwilligerswerk is daarom expliciet onderdeel van het beleid van Cartouche. Van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij elke seizoen een vrijwilligerstaak vervullen van ongeveer minimaal 20 uur per jaar. Binnen de club zijn verschillende taken voorhanden zoals de Bar, Ontvangsttafel, Schoonmaakteam of een van de commissies. Heb je interesse in ander vrijwilligerswerk, maar is dit nog niet bekend, dan word je ingedeeld in de bardienst, Ontvangsttafel of Schoonmaakteam tot het moment dat je vrijstelling vraagt op grond van de dan andere vrijwilligersfunctie.

 
   
   
Sponsoring
   
Privacy
  Cartouche verwerkt je gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring zoals bovenaan het formulier is beschreven. Als je je inschrijft dan ga je hiermee akkoord. Schrijf je je kind in en is je kind ouder dan 16 jaar dan sta je er voor in dat ook je kind hiermee akkoord is.

 
Akkoord
  Personen die als lid zijn toegelaten tot de vereniging, verplichten zich om op het moment van toelating lid te worden van de bond en zijn als zodanig (mede-)onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de bond en zijn organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak. Voor ouders en partners van leden, die vrijwilligerswerk uitvoeren binnen Cartouche en zelf geen lid zijn van Cartouche, geldt dat zij door het lidmaatschap van hun kind of partner automatisch akkoord gaan met het zich onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van de KNHB. Voor bepaalde groepen vrijwilligers zoals trainers en coaches geldt een aanvullende bepaling binnen Cartouche. Zij worden geacht een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen en te overhandigen aan Cartouche. Zonder VOG kan er geen benoemde betaalde of vrijwillige taak worden uitgevoerd. Gedetailleerde informatie over de VOG kunt u vinden op de site.