Corona-informatie Cartouche

Cartouche coronaregels per 25 september 2021.

Basisregels

We roepen iedereen op om alle overheidsrichtlijnen in acht te nemen en zich te houden aan onderstaande basisregels:
  • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
  • Buiten het sporten om geldt een dringend advies om 1,5 meter afstand te houden.
  • Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.
  • Vermijd drukte.
  • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na je bezoek aan sportpark Duivesteyn.
  • Schud geen handen.
  • Volg de looproutes.

Publiek

Publiek is toegestaan.

De verplichting van registratie en de gezondheidscheck komt per 25 september 2021 te vervallen. 

Clubhuis en terras

Het clubhuis en het terras zijn open.  Het is niet toegestaan om eten en drinken zittend te nuttigen in het clubhuis. 

Uitzondering op deze regel vormt alleen het teameten van maandag tot en met vrijdag. Het teameten vindt plaats in een afgescheiden gedeelte van het clubhuis.

Om te kunnen deelnemen aan het teameten is vanaf 13 jaar een toegangsbewijs vereist. Omdat wij niet van onze barmanager of kokende ouders kunnen eisen dat zij de Coronatoegangsbewijzen van de mee-etende kinderen gaan controleren, vragen wij van teams en de managers van de teams om de eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen. Dus: wij gaan ervan uit dat kinderen die mee-eten ofwel gevaccineerd zijn, een herstelbewijs hebben of een negatieve test niet ouder dan 24 uur. Wij vragen van de teammanagers om dit nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de team-leden en hun ouders.

Kleedkamers

Kleedkamers en douches mogen worden gebruikt. Uiteraard wel met inachtneming van de basismaatregelen, zoals het dringend advies van de 1,5 meter afstand.
Handhaving van bovenstaande regels is de verantwoordelijkheid van alle bezoekers. Spreek elkaar vriendelijk aan wanneer je ziet dat iemand zich niet aan de regels houdt.