Nieuws 26 maart 2019 | Nieuws

Laatste week voor jeugdleden om het lidmaatschap op te zeggen!

Dit is de laatste week voor jeugdleden om het lidmaatschap op te zeggen!

Het online opzegformulier staat na inloggen op de site onder Club – Opzegformulier.

Opzeggingen kunnen ook nog per e-mail aan de ledenadministratie worden doorgegeven via [email protected]. Vermeld dan de reden van de opzegging!

 

I.v.m. de teamindelingen voor het nieuwe seizoen is het voor de lijncoördinatoren van groot belang tijdig te weten of een speler komend seizoen meedoet of niet.

Opzeggingen, al dan niet onder voorbehoud, moeten:

voor de(jongste)jeugd: vóór 1 april, en

voor de senioren, veteranen, trimleden, zwerfleden: vóór 1 mei worden doorgegeven. (Voor de selectieteams D1/D2, H1/H2 gelden deze data niet)

 

Als er na deze data wordt opgezegd dan geldt een financiële sanctie.

In het online-opzegformulier vind je alle informatie over het opzeggen van het lidmaatschap.

 

Geef opzeggingen dus tijdig door!