Nieuws 14 juni 2019 | Van het bestuur

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 24 juni 2019

Beste Cartoucheleden,

Het bestuur van VMHC Cartouche nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering, welke zal worden gehouden op maandag 24 juni 2019, aanvang 20.00 uur in de opkamer van het clubhuis.

De gedetailleerde agenda staat in de bijlage en de vergaderstukken zijn beschikbaar na inloggen op de website.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur

Marike Laning, secretaris
 
Bijlage