12 februari 2020 | Van het bestuur

Bestuur weer compleet

Het bestuur is verheugd om jullie te kunnen laten weten dat we Sander Kernkamp bereid hebben gevonden om in het bestuur zitting te nemen, vooruitlopend op zijn officiële benoeming welke afhankelijk is van goedkeuring door de ALV. Binnen het bestuur zal Sander zich bezig houden met onder andere Sponsoring en Maatschappelijk Verantwoord Verenigen. 

Sander is inmiddels al hard aan de slag om voor deze beide belangrijke taken commissies in te richten en te bemensen. Tijdens de ALV in juni zullen we jullie verder informeren over de plannen hieromtrent.