22 maart 2020 | Nieuws

Toekomstplannen Sportpark Duivesteyn

Het zal niemand ontgaan zijn, winkelcentrum Leidschenhage wordt ingrijpend verbouwd tot The Westfield Mall of the Netherlands. Als dit straks helemaal klaar is, wordt er flink veel extra verkeer verwacht. Om te voorkomen dat het verkeer in de toekomst vastloopt, werkt Rijkswaterstaat op dit moment plannen uit om de doorstroming op de kruisingen met de Sytwendetunnel te verbeteren.

En er gebeurt nog meer om ons heen. Projectontwikkelaar Realconomy heeft plannen om sportpark Duivesteyn en Overdam opnieuw in te richten. Hierbij wordt gesproken over het realiseren van een groen woongebied annex ‘sportcampus’. De manege Esbi en Hestar zullen daarin plaatsmaken voor woningbouw. Sportpark Duivesteyn, Tennispark Overdam en stadstuin Rusthout blijven in de nieuwe plannen behouden. Samen met deze partijen zijn we dan ook in gesprek met de projectontwikkelaar over wat de plannen voor ons betekenen.

Een van de thema’s die daarbij uitvoerig wordt besproken, is de parkeerruimte. In drukke weekenden is het huidige aantal parkeerplaatsen ontoereikend. Een van de spannende oplossingen die nu besproken wordt, is het aanleggen van een half verdiept parkeerterrein onder het huidige KG3 (de zandbak). Op het betonnen dak daarvan zou dan een nieuw (water)veld kunnen komen, met aan de KG3 zijde van het hoofdveld vaste tribunes.

Of deze plannen technisch, financieel en ruimtelijk haalbaar zijn, wordt op dit moment door Realconomy onderzocht. Zeker is wel dat, als het allemaal zou lukken, het op z’n minst nog een paar jaar duurt om de plannen te realiseren. Eerst wordt alles verder uitgewerkt, het bestemmingsplan moet worden aangepast en voor Esbi en Hestar moeten goede oplossingen gevonden worden. Als de gemeente, als eigenaar van alle terreinen, daar dan uiteindelijk mee akkoord gaat, kunnen de plannen uitgevoerd worden.

Kortom, spannende plannen voor Cartouche op de lange termijn. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden we jullie vanzelfsprekend op de hoogte.