4 april 2020 | Van het bestuur

Zorg voor elkaar #CartoucheVerenigt

Afgelopen dinsdag heeft de regering aangekondigd dat de huidige maatregelen om het coronavirus in te dammen, worden verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat er ten minste tot die datum geen trainingen of wedstrijden zijn en dat ons clubhuis dicht moet blijven.

Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor het lopende seizoen en of er nog gehockeyd gaat worden in competitieverband.We houden de ontwikkelingen in de gaten. Natuurlijk zijn we in contact met onder meer de KNHB met als doel om weer te kunnen hockeyen als er nog tijd en ruimte is voor de zomervakantie.

Zorg voor je medemens

In deze tijd hebben we meer dan ooit oog voor onze medemens. Zwaai eens extra naar een oudere, doe boodschappen voor iemand die binnen moet blijven of maak ’s avonds een maaltijd extra en hang die aan de deur van iemand die in de zorg werkt. Ondersteun ook mensen die het op een andere manier moeilijk hebben; een klein gebaar kan grote impact hebben.

 

Extra aandacht vanuit #CartoucheVerenigt voor wie dit nodig heeft

Vanuit Cartouche gaan we hier ook ons steentje aan bijdragen. Daarom starten we een initiatief om extra aandacht te geven aan leden van Cartouche, ouders van kinderen op Cartouche, oud-Cartouchers of bedrijven die als sponsor betrokken zijn als zij dit nodig hebben. Dit doen we vanuit het nieuwe initiatief ‘#CartoucheVerenigt’ waarin we ons als club nog meer maatschappelijk gaan inzetten.

 

Wat gaan we doen?

We sturen binnenkort een nieuwsbrief aan alle leden van Cartouche met daarin alle ondersteuningsacties. Daarvoor hebben we wel jouw hulp nodig.

 

  1. Ken je een lid van Cartouche (of iemand in de andere categorieën) dat extra ondersteuning nodig heeft? Bijvoorbeeld met maaltijden, boodschappen doen, extra aandacht op een andere manier. Of voor ondernemers die lid of sponsor zijn (of in een van de andere categorieën vallen) voor hulp bij verkoop van voorraad, een bezorgdienst voor horeca, aandacht voor een actie in de winkel. Als je een ander aanmeldt, check dan eerst of diegene het een goed idee vindt om in de nieuwsbrief van Cartouche te worden opgenomen.

  2. Meld je ondersteuningsactie voor donderdag 9 april aan via [email protected].

  3. Doe dat in maximaal 3 regels.
    Noem de naam van het aanspreekpunt voor degene die hulp of aandacht kan gebruiken, en vertel wat er nodig is. Of bijvoorbeeld "Restaurant XXX bezorgt nu ook elke dinsdag en donderdag. Bekijk menu op www.xxxx.nl of stuur een mail naar [email protected]”. Vermeld duidelijk wat er nodig is, op welke dagen, de naam van het bedrijf/de persoon en de contactgegevens (bijvoorbeeld een website, e-mailadres, mobiel nummer).

  4. Er is wel een voorwaarde: de persoon die ondersteuning nodig heeft is lid van Cartouche, ouder van kinderen op Cartouche, oud-Cartoucher of het is een bedrijf dat Cartouche sponsort. Vermeld daarom ook de link met Cartouche van degene voor wie de hulp of aandacht bedoeld is.

  5. Leden/ouders enzovoort die iets voor een ander willen doen, kunnen op een oproepje reageren en hun hulp aanbieden. Zo brengen we vraag en aanbod bij elkaar.

 

Samen komen we hier doorheen! We wensen jullie sterkte en gezondheid in de komende weken. Onze wens is dat we elkaar voor de zomer nog zien op en rond de hockeyvelden.

 

Het Bestuur