16 april 2020 | Nieuws

Coronacrisis: update vanuit het bestuur

Beste leden,

Door de coronacrisis is onze mooie accommodatie gesloten. Helaas ligt alles nog steeds stil en is het de vraag hoe en of we de competitie af kunnen maken. Wij hopen dat jullie allemaal gezond zijn en blijven en kijken natuurlijk uit naar het moment dat we weer samen kunnen genieten van hockey op Cartouche

Iedereen heeft momenteel last van de maatregelen die in verband met corona genomen worden. Het is een uitzonderlijke situatie, ook voor onze hockeyclub. Naast persoonlijk leed hebben bedrijven, ZZP’ers en ook de sportclubs in Nederland het op dit moment financieel zwaar.

Als bestuur proberen we er alles aan te doen om onze vereniging door deze lastige periode te leiden. De vaste lasten van de vereniging lopen gewoon door, terwijl de inkomsten volledig stil zijn gevallen. Dit zijn met name de inkomsten uit de bar. Het bestuur heeft inmiddels onderstaande acties ondernomen om onze vereniging zo financieel gezond mogelijk te houden:

·      Zodra bekend was dat het clubhuis gesloten moest blijven, zijn alle (lopende) inkopen stopgezet c.q. teruggedraaid. Bedragen die al waren betaald zijn retour ontvangen.

·      Andere (clubhuis)kosten, zoals de schoonmaak, zijn zo spoedig mogelijk stopgezet.

·      Met de sportstaf zijn afspraken gemaakt over (gedeeltelijke) doorbetaling van salarissen/vergoedingen, waar mogelijk in combinatie met het nog uitvoeren van werkzaamheden (contactmomenten met teams, schrijven van oefenprogramma's). Op dit moment komt Cartouche nog niet in aanmerking voor de NOW-regeling vanuit het rijk, mocht dit veranderen dan vragen we deze ook aan.

·      Met de Stichting zijn afspraken gemaakt over tijdelijk uitstel van de huurbetalingen (in de zomer) voortvloeiend uit de regeling van de gemeente.

·      Er wordt een aanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor de COVID-bijdrage (EUR 4.000) uit de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren.

·      Uitgaven voor zaken op en rond de velden (bijvoorbeeld onderhoud) zijn zo veel als mogelijk stopgezet dan wel verlaagd.

·      Het Bestuur overlegt (vergadert) elke week op afstand, in plaats van 2-wekelijks. Daarbij worden alle relevante onderwerpen besproken zoals: sportief, organisatorisch en ook financieel. Daarnaast hebben we ook geregeld overleg met de KNHB en andere verenigingen. 

Naast deze noodzakelijke maatregelen proberen we als Cartouche ook rekening te houden met onze stakeholders zoals sponsoren, de gemeente en onze omgeving. We zijn er dan ook trots op dat we ook via onderstaande initiatieven met de club een bijdrage hebben kunnen leveren aan anderen die het moeilijk hebben gedurende de crisis en ondersteuning kunnen gebruiken:           

·      Bavaria heeft het tankbier retour gehaald en ons gerestitueerd voor de kosten. Uit al het (landelijk) opgehaald bier wordt door Bavaria de alcohol teruggewonnen, wat wordt gebruikt in 'Bavaria handgel' die door hen wordt geschonken aan de medische wereld.

·       Sponsoring: Alle sponsoren hebben tot nu toe betaald volgens afspraak. We bieden sponsoren de mogelijkheid om de betalingen die nog gedaan moeten worden in hun eigen gewenste tempo te doen. Enkele sponsoren hebben laten weten volgend jaar geen sponsor meer te willen zijn vanwege Corona onzekerheid. We blijven in contact met hen. Goed nieuws: SIMPEL.nl heeft deze week aangegeven dat ze de komende drie jaar weer als sponsor op de shirts van A1, B1, C1, D1 jeugd willen staan. 

·       #CartoucheVerenigt: we helpen onze leden, sponsoren en onze omgeving waar mogelijk. De nieuwsbrief die hier volledig aan gewijd was heeft extra omzet voor ondernemers, laptops voor kwetsbare groepen en vrijwilligers voor ouderenzorg opgeleverd.

·       Grand d’Italia doneert namens Cartouche pasta aan de voedselbank in Leidschendam-Voorburg. Daarnaast hebben we alle etensvoorraden die we dit seizoen niet meer gebruiken naar de voedselbank gebracht.

We wensen jullie de komende tijd veel sterkte en gezondheid toe en blijven hopen dat we elkaar nog voor de zomer op de hockeyvelden kunnen ontmoeten.

Fleur van den Hoek, Marco Alewijnse, Edwin de Groot, Hugo Herman de Groot, Sander Kernkamp, Albert-Jan Kroezen, Albert Meijer, Matthijs Minderhoud, Paul Spaargaren