Nieuws 29 juni 2021 | Club

Van de nieuwe voorzitter

Het is gelukt: we hebben de Algemene Leden Vergadering (ALV) kunnen afmaken na wat technische problemen vorige maandag. En daarmee hebben we het seizoen mooi en live kunnen afsluiten. Meer dan 30 leden aanwezig op het clubhuis en een paar in de livestream. Ere-leden en leden van verdiensten waren ook weer van de partij. De betrokkenheid was goed voelbaar.

Het seizoen in het kort

 • Cartouche heeft geen verlies gedraaid, we blijven een financieel gezonde club
 • We hebben daarvoor veel steun gehad van de Stichting Duivesteyn, de Gemeente, KNHB, overheid, sponsoren en leden
 • Er is meer getraind bij de Jeugd
 • De Dome heeft het instorten van de opslag bij de manege overleefd
 • We hebben een opslagruimte gebouwd waardoor we het clubhuis niet meer als opslag hoeven te gebruiken
 • Sponsoren zijn gebleven en nieuwe hebben zich aangesloten
 • We hebben de Sport2000 Corona Cup kunnen spelen (Trimmers Corona Cup komt er nog aan)
 • We hebben een nieuwe website die moderner en overzichtelijker is
 • Alle velden hebben LED verlichting. Beter zicht, minder energiekosten
 • En…. We hebben meer dan 500 BBQ-ers gehad bij de afsluiting van het seizoen

Afscheid bestuursleden

Maandag hebben we ook afscheid genomen van drie bestuursleden die heel veel energie in onze club hebben gestopt in de afgelopen jaren. Playoffs, de Dome, nieuwe velden, prijzen en een financieel gezonde club zijn zo maar een paar hoogtepunten uit hun bestuursperiode. De Club is Paul Spaargaren, Albert Jan Kroezen en Fleur van den Hoek heel dankbaar voor hun grote bijdrage aan onze club. We gaan pas echt afscheid van ze nemen bij de start van het nieuwe seizoen.

Nieuw bestuur

En dan zijn we maandag ook begonnen als nieuwe bestuur. Op de foto hierboven van links naar rechts: Danny van Soest (NIEUW, Penningmeester), Kassandra Dommisse (NIEUW, Secretaris), Matthijs Minderhoud (Jeugd), Sander Kernkamp (Voorzitter), Marco Alewijnse (Senioren), Edwin de Groot (Communicatie, Bar & Events), Albert Meijer (Algemene Zaken)

Plan 2021-2023

We hebben in de ALV het plan voor de komende jaren in vogelvlucht doorgenomen.
Dit is de samenvatting die we graag toelichten en gaan uitvoeren in het nieuwe seizoen.

We gaan niet stilzitten in de zomer

 • De Cartouche Hockey Kampen gaan van start. Van 23 t/m 25 augustus zal de eerste editie van ons eigen kamp plaatsvinden voor de jeugd uit de D-E-F lijnen. Iedereen is welkom. Dus broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes neem ze mee. En ben je geen hockeyer dan ben je ook welkom. Er valt veel te leren en vooral heel veel plezier te maken. Het kamp zal onder leiding staan van Sietse de Boer, Sander Boswijk en Laura Driel. De Jeugd leden Fien Zwaan en Maarten van der Ent Braat gaan meedraaien in de organisatie. Onder de naam Youth Experience gaan we de jeugdleden als eerste lichting een kijkje in de keuken geven van het organiseren van een groot event. Contacten met sponsoren, leden, ouders, de Business Club en de maatschappelijke partijen om ons heen gaan ze meemaken. Direct inschrijven voor het Cartouche Hockey Kamp
 • In augustus zal veld 3 worden voorzien van een nieuwe toplaag
 • We gaan werken aan het terras
 • We gaan de club schoonmaken voor het nieuwe seizoen

Tijd over in de zomer?

Meld je aan bij Kassandra Dommisse of de vrijwilligerscommissie. We hebben altijd hulp nodig om onze club zo leuk mogelijk te maken.

Namens het hele Bestuur: Een hele fijne zomer toegewenst (en vergeet niet je reis te boeken via onzeclubwinkel.nl )
 
Tot snel op de club.

Sander Kernkamp
Voorzitter