Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren we je hoe we omgaan met de persoonsgegevens van onze leden, vrijwilligers, werknemers, bezoekers en gebruikers van onze website(s), app(s), sportcomplex en evenementen en andere personen waarvan Cartouche persoonsgegevens verwerkt.