Nieuws 26 maart 2019 | Nieuws

Aanmelding spelers van buiten Cartouche voor onze eerste teams

Er bestaat voor spelers van buiten Cartouche de mogelijkheid om toegevoegd te worden aan een eerste team op onze club. Hiervoor gelden wel een aantal spelregels die hieronder zijn opgenomen.

1. AANMELDPROCEDURE
Voordat de selectietrainingen plaatsvinden willen we dat je mee hebt getraind met het team waar je selectie voor gaat doen. De Technische Staf van Cartouche bepaalt vervolgens samen met de trainer/coach van dat team of we je uitnodigen om mee te doen aan de selectietrainingen. We moeten namelijk wel eerst weten of je een reële kans maakt op een plaats in een van onze eerste teams.

Aanmelden hiervoor kan bij onze Technisch Directeur - Jaïr Levie via [email protected]. Hierbij beschrijf je onderstaande:
  • Naam
  • Woonplaats
  • Huidige club en team
  • Team waarvoor aangemeld wordt 
  • Duidelijke motivatie waarom je naar Cartouche wilt
Dus alleen als de aanmelding vóór de selectietrainingen is ingediend, kan de speler/speelster hiervoor uitgenodigd worden.

NB: Bij de A1-teams is de selectieperiode langer en is het toegestaan om nog gedurende de selectieperiode in te stromen.

2. SELECTIEPERIODE
Voor de A1-, B1- & C1-teams is er een selectieperiode. 
  • A1: 27 mei t/m 29 juni, 2 hockeymomenten per week
  • B1 & C1: 11 juni t/m 14 juni (2 trainingen in die week)
Deelname aan deze selectieperiode is verplicht. 

NB: Als je tweedejaars A wordt zal de H1/D1 coach ook echt potentieel in jou moeten zien en zal je zelf ook moeten uitspreken dat je in de toekomst voor H1 of D1 wilt gaan. 

Instromen in de D1
In de D-lijn zijn er geen selectietrainingen meer, dus als je komend seizoen wilt instromen in een D1-team zal je je z.s.m. moeten aanmelden met bovenstaande informatie. Vervolgens zal je een uitnodiging ontvangen om meerdere keren mee te komen trainen, zodat we op die momenten bepalen of we je toelaten. 

Instroom in een D1-team zonder dat je hebt meegetraind met de D1 is niet mogelijk.