4 maart 2020 | Nieuws

Opzeggen lidmaatschap jeugdleden: vóór 1 april 2020

Opzeggen lidmaatschap nu ook online mogelijk

Het lidmaatschap kan online worden opgezegd. Het online opzegformulier staat na inloggen op de site onder Club – Opzegformulier.

Ook kan de opzegging nog steeds per e-mail worden doorgegeven aan [email protected]. Vermeld altijd de reden van opzegging!

I.v.m. de teamindelingen voor het nieuwe seizoen is het voor de lijncoördinatoren van groot belang tijdig te weten of een speler komend seizoen meedoet of niet.

Opzeggingen, ook als men onder voorbehoud opzegt, moeten daarom tijdig aan de ledenadministratie worden doorgegeven:

voor de (jongste) jeugd: vóór 1 april, en

voor de senioren, veteranen, trimleden, zwerfleden: vóór 1 mei

(Voor de selectieteams D1, H1/H2 gelden deze data niet)

 

Als er na deze data wordt opgezegd dan wordt een financiële sanctie in rekening gebracht.

In het online-opzegformulier vind je alle informatie over het opzeggen van het lidmaatschap.

 

Voorkom onnodige kosten en geef opzeggingen dus tijdig door!