16 april 2020 | Nieuws

Bericht van het bestuur

De termijn van Hugo Herman de Groot als bestuurslid Tophockey en senioren loopt dit seizoen af. Hugo heeft te kennen gegeven vanwege werk en familie geen 2e termijn te ambiëren. Het bestuur heeft hierom naar vervanging gezocht en is verheugd om jullie te kunnen laten weten dat we Marco Alewijnse bereid hebben gevonden om in het bestuur zitting te nemen, vooruitlopend op zijn officiële benoeming welke afhankelijk is van goedkeuring door de ALV. Marco zal zich, ondersteund door Hugo, de komende tijd richten op de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Tijdens de ALV zullen jullie kennis kunnen maken met Marco en afscheid kunnen nemen van Hugo. Het bestuur bedankt Hugo alvast voor de drie en half jaar die hij actief in het bestuur van Cartouche heeft gestoken. Het bestuur