Nieuws 14 december 2022 | Club

Plaatjesceremonie

Afgelopen donderdag werden 2 Ereleden en 2 Leden van Verdiensten op het speciale bord in het clubhuis toegevoegd. Van harte bedankt voor jullie inzet voor de club Paul Spaargaren, Bas Vrijbergen, Albert-Jan Kroezen en Saskia Veldhuis.