Nieuws 26 maart 2023 | Club

Opzeggen lidmaatschap Cartouche

Ondanks dat de tweede seizoenshelft pas net weer gestart is gaan we toch ook alweer voorzichtig nadenken over volgend seizoen. Om daar goed voorbereid aan te kunnen beginnen moeten we voor de zomervakantie het proces van de teamindeling en aanmelding bij de bond voor de jeugd- en seniorenteams volledig afgerond hebben.

Het is voor de lijncoördinatoren van groot belang om te weten of een speler/speelster volgend seizoen nog lid is of niet. Opzeggingen moeten daarom voor jeugdleden uiterlijk 31 maart en voor seniorleden uiterlijk 30 april schriftelijk zijn doorgegeven aan de ledenadministratie. 

Voor het opzeggen onder voorbehoud voor jeugdleden geldt een aangepast proces. Mocht je overwegen hier gebruik van te maken lees dan de procedure opzeggen onder voorbehoud goed door.

Het lidmaatschap kan online worden opgezegd. Het online opzegformulier staat na inloggen onder Club>Opzegformulier. Ook kan een opzegging nog steeds per e-mail worden doorgegeven aan [email protected]. Vermeld altijd de reden van opzegging!

Het lidmaatschap wordt pas beëindigd, nadat de opzegging door de ledenadministratie is bevestigd.