Nieuws 13 juni 2023 | Van het bestuur

Uitnodiging ALV V.M.H.C. Cartouche op 26 juni 2023

Beste Cartoucheleden,

Het bestuur van V.M.H.C. Cartouche nodigt je hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op maandag 26 juni 2023 om 20.00 uur in het Clubhuis.

De agenda tref je in de bijlage aan en de vergaderstukken zijn in de loop van deze week beschikbaar door in te loggen op onze website onder Club / Documenten / ALV stukken.

Graag blikken we samen terug op seizoen 2022-2023 en kijken we vooruit naar de plannen voor seizoen 2023-2024. Naast de vaste statutair bepaalde agendapunten, zullen we afscheid nemen van twee gewaardeerde bestuursleden en nieuwe bestuursleden voordragen. Ook een voordracht van nieuwe leden van verdienste en ereleden zal niet ontbreken.

Wanneer je wilt deelnemen aan de ALV op maandag 26 juni, dan kan dat alleen als je vooraf bent aangemeld. Aanmelden kan tot uiterlijk 22 juni 20.00 uur via het inschrijfformulier https://forms.gle/GWUa5EHfZaB2rUgC6.

Vergeet niet, als je gemachtigd bent, om ook het machtigingsformulier in bijlage 2 in te vullen en dit uiterlijk 22 juni per mail te versturen naar [email protected].

Toegang tot de ALV is strikt persoonlijk en alleen voor leden, ereleden, leden van verdienste en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden. Stemrecht is voorbehouden aan leden van 16 jaar en ouder.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid tot het stellen van vragen tijdens de vergadering zelf, maar in geval van benodigde voorbereiding kunnen vragen of opmerkingen ook vooraf ingestuurd worden voor donderdag 22 juni via [email protected].

Wij hopen je te ontmoeten bij de ALV.

Met vriendelijke groet,
Bestuur V.M.H.C. Cartouche