Aanmelden voor Cartouche gaat snel en makkelijk via onderstaande formulier

Na invullen van alle vragen klikt u op de knop 'Volgende stap'. U ziet dan ter controle alle door u ingevulde gegevens. Nadat u deze bevestigd heeft ontvangt u een e-mail met het ingevulde inschrijfformulier. Wij verzoeken u deze te printen, te ondertekenen en mailen naar [email protected] of op te sturen naar het op het formulier vermelde adres.

Als bewijs van inschrijving vragen we u € 20,- aan administratiekosten over te maken. Deze wordt bij lidmaatschap verrekend met het eenmalig te betalen inschrijfgeld. Zonder het ondertekende inschrijfformulier en de ontvangen administratiekosten vindt geen inschrijving plaats.

Als na 2 weken het getekende inschrijfformulier en de administratiekosten niet zijn ontvangen, ontvangt u eenmalig een herinnering voordat uw aanmelding wordt verwijderd.

Aanvullende informatie vind je in het aannamebeleid (PDF)

Inschrijving vanaf 4 jaar

Kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf de dag dat het kind 4 jaar wordt. Dit is gedaan om onze wachtlijst beheersbaar te maken. Aanmeldingen die hieraan niet voldoen, kunnen niet in behandeling worden genomen. Naast de gegevens van uw kind, verzoeken wij u ook de gegevens van vader of moeder in te vullen in verband met het indelen in vrijwilligerswerk.

Privacy

Cartouche verwerkt uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring. Als u zich inschrijft dan gaat u hiermee akkoord. Schrijft u uw kind in en is uw kind ouder dan 16 jaar, dan staat u er voor in dat ook uw kind hiermee akkoord is.


Persoonsgegevens nieuw lid
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact informatie
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   
  (Geheel getal)  
Persoonlijke gegevens van ouder 1
   
   
   
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
Persoonlijke gegevens van ouder 2
   
   
   
   
   
   
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
   
Vrijwilligerswerk
  Wij kunnen onze doelstellingen niet bereiken zonder de actieve betrokkenheid van leden en ouders. Bereidheid tot het doen van vrijwilligerswerk is daarom expliciet onderdeel van het beleid van Cartouche. Van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij elke seizoen een vrijwilligerstaak vervullen van ongeveer minimaal 20 uur per jaar. Binnen de club zijn verschillende taken voorhanden zoals de Bar, Ontvangsttafel, Schoonmaakteam of een van de commissies. Heb je interesse in ander vrijwilligerswerk, maar is dit nog niet bekend, dan word je ingedeeld in de bardienst, Ontvangsttafel of Schoonmaakteam tot het moment dat je vrijstelling vraagt op grond van de dan andere vrijwilligersfunctie.

 
   
   
Sponsoring
   
Privacy
  Cartouche verwerkt je gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring zoals bovenaan het formulier is beschreven. Als je je inschrijft dan ga je hiermee akkoord. Schrijf je je kind in en is je kind ouder dan 16 jaar dan sta je er voor in dat ook je kind hiermee akkoord is.

 
Akkoord
  Personen die als lid zijn toegelaten tot de vereniging, verplichten zich om op het moment van toelating lid te worden van de bond en zijn als zodanig (mede-)onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de bond en zijn organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak. Voor ouders en partners van leden, die vrijwilligerswerk uitvoeren binnen Cartouche en zelf geen lid zijn van Cartouche, geldt dat zij door het lidmaatschap van hun kind of partner automatisch akkoord gaan met het zich onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van de KNHB. Voor bepaalde groepen vrijwilligers zoals trainers en coaches geldt een aanvullende bepaling binnen Cartouche. Zij worden geacht een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen en te overhandigen aan Cartouche. Zonder VOG kan er geen benoemde betaalde of vrijwillige taak worden uitgevoerd. Gedetailleerde informatie over de VOG kunt u vinden op de site.

 
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.