Club- en gedragsregels

Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk deel: hoe ga je met elkaar om, zowel in het veld als speler, als buiten het veld als supporter.

Hiervoor gelden normen en waarden die eigenlijk door iedereen zou moeten worden geaccepteerd en toegepast, maar het blijkt dat dan niet altijd het geval is. Incidenteel is er dan sprake van ongewenst gedrag, dat niet alleen bij de club plaatsvindt maar ook op school, op straat en thuis. Dit kunnen ook wij niet accepteren en daarom zijn er clubregels opgesteld, zodat we allen weten hoe we met elkaar moeten omgaan en waar de grenzen liggen.

De clubregels zijn samengevat in hoofdregels. Daarnaast zijn per onderdeel (spelers/team, coach, trainer en ouders/verzorgers) meer uitgebreide regels en richtlijnen beschreven.

Heb je hierover vragen of opmerkingen, neem dan contact op met je coach of met het bestuur.

Een sportieve groet,
Het bestuur


Club- en gedragsregels VMHC Cartouche (PDF)