Opzeggen

Om goed voorbereid aan een nieuw hockeyseizoen te kunnen beginnen moeten we voor de zomervakantie het proces van de teamindeling en aanmelding bij de bond voor de (jeugd)teams volledig hebben afgerond. Het is daarom voor de lijncoördinatoren van groot belang om tijdig te weten of een speler/speelster nog lid is of niet.

Opzeggingen, al dan niet onder voorbehoud, voor (jongste)jeugdleden moeten daarom uiterlijk 31 maart zijn doorgegeven aan de ledenadministratie.
Senioren-, trim- en zwerfleden 18+ hebben tot uiterlijk 30 april de gelegenheid om de opzegging van het lidmaatschap aan de ledenadministratie door te geven.

Voor het opzeggen onder voorbehoud geldt een aangepast proces. Mocht je overwegen hier gebruik van te maken, lees dan de Procedure opzegging (onder voorbehoud) lidmaatschap Cartouche goed door.
 
Opzeggingen kunnen online worden doorgegeven via het digitale opzegformulier. Dit kun je vinden door in te loggen via de website onder Club > Opzegformulier. Opzeggingen kunnen ook worden doorgeven door een e-mail te sturen naar [email protected] of schriftelijk worden doorgegeven aan:
Ledenadministratie V.M.H.C. Cartouche
Veurselaan 107
2272AT Voorburg

Sanctie voor (te late) opzegging

Wordt de opzegging voor (jongste) jeugdleden later dan 31 maart en voor Senioren later dan 30 april gedaan, dan geldt een financiële sanctie, volgens onderstaand schema:


Vanaf 1 april Vanaf 1 mei Vanaf 1 juni Vanaf 1 juli
(Jongste) Jeugd € 50,- € 100,- € 150 Volledige contributie
Senioren € 50,- € 150 Volledige contributie

Deze sanctie geldt ook voor opzeggingen onder voorbehoud. Blijft het lid uiteindelijk toch lid dan zal het bedrag van de sanctie in mindering worden gebracht op de contributie.